Özel Küçükkaptan Anaokulu

Montessori Uygulamalarının kozmik alanı kültür, Fen Doğa ve Bilimi kapsamaktadır. Çocuklarımız birçok bilgiye deneyimlerle sahip olurlar ve birçok uygulama yaparlar. Neden-sonuç ilişkisi kurar, soru sorar ve keşfetmenin keyfine varırlar. Anaokulu programımızda yaparak yaşayarak öğrenme ve öğrenci merkezli STEAM etkinliklerini okul öncesine yönelik özel olarak yapılandırılmış bir programla uyguluyoruz.


Bilim Programımız fen ve matematik etkinliklerini sınıflarımıza ve bahçemize taşıyan heyecan verici, etkili ve sorgulayıcı çalışmalardan oluşmaktadır.

“Ne, neden, nasıl, niçin” sorularını çocuklarımızın sormalarına ve cevaplarını bulmalarına yönelik yöntemlerle, çocuklarımızın ilgilerini fen olaylarını keşfetmede matematiği de içine alan bilimsel bir yöntem izlenir.

Okulumuzda yıl içinde ünitelerin kazanımlarıyla ilişkilendirilen deney, gözlem ve inceleme çalışmalarının yanı sıra, başka kuruluşlarla planlanan bilim etkinlikleri de belirli aralıklarla yapılmaktadır. Amacımız, keşfedip öğrenmekten zevk alan bireylerin yetişmesinin yolunu açmak, çocukluk döneminin en önemli özelliği olan merak duygusunun gerçek ve doğru bilgiye ulaşmada her daim öncelikli bir unsur olduğunu çocuklarımıza hissettirmektir.

Bilim çalışmalarımız; ilişki kurabilme, düzenleme, ifade etme, deneyler yapma, bilinçli tahminlerde bulunma, uygulama, karşılaştırma yapma, gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte hazırlanmıştır.

BİZE ULAŞIN