Özel Küçükkaptan AnaokuluDikkat algı çalışmaları erken çocukluk ve okul öncesi dönemde üzerinde durulması gereken önemli bir alandır. Bu sebeple Küçükkaptan Anaokulu çocukları profesyonel materyaller kullanılarak desteklenirler ve gözlemlenirler. Yapılan egzersizlerin desteklediği alanlar,

 • Uzaysal Mekânsal Yetenekler
 • Bütünsel Algı
 • Görsel Hafıza
 • Kısa Süreli Hafıza
 • Benzerlikler
 • Parça Bütün İlişkisi
 • Organizasyon
 • Planlama
 • Yorumlama-Yargılama
 • Dikkatin Ayrıntılara Verilmesi
 • El Göz Koordinasyonu
 • Görsel Yoğunlaşma
 • Dikkat Yoğunluğu Ve Konsantrasyon
 • Eş Zamanlılık
 • Görsel Ayrımlaştırma
Çalışmalar, uzmanımız ve sınıf öğretmenlerimizle birlikte değerlendirilir. Çalışmaların geribildirimleri velilere iletilir ve bireysel görüşmelerde gelişim süreçleri verilere aktarılır.
BİZE ULAŞIN