Özel Küçükkaptan Anaokulu

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Çatışmacı Değil, Uzlaşmacı Çocuklar

Okulumuzda, çocuk daima merkezdedir ve en önemlisi her çocuğun biricik olduğu kabulüyle hareket edilir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ek olarak zenginleştirme programı çerçevesinde eğitim sistemimizin temelinde günlük yaşam, duyu, matematik, dil ve kozmik alan (fen-doğa ve kültür) olarak belirlenen beş alanda beceri ve kazanımların ön plana çıkarıldığı Maria Montessori tarafından geliştirilmiş olan Montessori eğitim modeli vardır. Montessori eğitiminde, çocuğun bağımsız olmasını sağlayan ve gelişimini destekleyen en uygun çevrenin hazırlanması esastır. Bayan Montessori, bilgiyi ezberden kurtarıp yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas almıştır. Montessori’ ye göre çocuk dünyanın neresinde olursa olsun “emici zihin” olarak nitelendirdiği bir yetiye sahip olarak doğar ve emici zihin ilkesi çocuğun zihinsel potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlar.

Montessori Eğitiminde öğretmenin rolü rehber olmaktır. Çocuklar, özel tasarlanmış Montessori materyalleri ile yaptıkları çalışmaların bir kazanımı olarak kendi hatalarını kendileri düzeltme eğilimine girerler. Bireysel öğrenme, hazırlanmış çevrede gerçekleşir ve her çocuk kendi gelişim adımlarını sergiler. Çocuklar kavramları birebir gerçek hayatta ve çocuk merkezli bir çevrede öğrenirler. Her şey çocukların kullanımına göre ayarlanmıştır, materyaller belli bir düzen içinde kullanılır ve yerine konulur. Çocuklar bulundukları çevre itibariyle düzene alışırlar ve bu ortam onların pozitif bir atmosferde yetişmelerini sağlar.

Öğretmen araştırmacı, sabırlı, güler yüzlü, sıcak, sevecen ve iyi bir gözlemci olmalıdır. Öğretmen öğrenmeyi dayatan değil, öğrenmeyi güdüleyen niteliktedir. Çocuklar istedikleri materyalle çalışmakta özgürdürler. Eğlenmenin zevkiyle ve araştırma isteğiyle çalışırlar. Maria Montessori her yaşta çocuğun anlayabileceği düzeyde somutlaştırılan ve bunu bütünlük içinde yapısalcı bir yaklaşımla aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisi geliştirmiştir. Böylece çocukların toplumsal, duyusal, fiziksel, bilişsel ve davranışsal gelişimleri desteklenir; bütüncül bir yaklaşım içinde gelişimlerine tüm yönleriyle özen gösterilen çocuklar gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, duyarlı, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren kendileriyle barışık bireyler olmaları yönünde rehber nitelikli bir eğitim alırlar.

BİZE ULAŞIN