Özel Küçükkaptan Anaokulu

“Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori Yöntemi budur.” Dr. Maria Montessori

Basitten zora, somuttan soyuta geçişi gerek yöntem gerekse materyallerle sağlıyor olması Montessori eğitimi alan çocukların kendi kendine öğrenebilmesi için gerekli güdülenmeyi sağlar.Özel tasarlanmış Montessori materyallerinin hata kontrol mekanizmaları sayesinde hata denetimini de yine kendi kendine yapabilen çocuklar, çalışmaları sırasında dışarıdan uyarılmaya ve düzeltilmeye maruz kalmaz. Böylece dikkatleri bölünmediği ve odakları kaymadığı gibi herhangi bir özgüven zedelenmesi de yaşamaz; bilakis Montessori yönteminin en önemli özelliklerinden biri olan dikkatin polarizasyonu (dikkatin bir noktaya yoğunlaştırılması) sayesinde çok uzun süre odaklanma becerisi ve yüksek bir özgüven geliştirirler. Montessori çocukları özgürdür, ancak bu özgürlük asla bir başıboş bırakılma hali değildir. Kendine, arkadaşlarına ve çevrelerine zarar vermemek koşuluyla, nezaket, zerafet ve barış temelinde çocuklar, amaca yönelik serbest seçim ve iç disipline dayalı bir hareket özgürlüğü yaşar. Hür iradesi ile yaptığı seçim sonucu çocuklar dikkatlerini çalışmalarına yoğunlaştırır. Sürekli tekrar ve yeniden deneme sayesinde çalıştığı materyalin farklı inceliklerini yine kendisi keşfeder. Bu sayede farklı bakış açıları geliştirebilen, soran ve sorgulayabilen çocuklar farklı yaş gruplarının bir arada geçirdiği zaman dilimlerinde birbirlerinden çok şey öğrenirler: Gerek uzaktan gerek yakından birbirlerini ve öğretmenlerini izlerler. Gelişimleri hem bireysel hem de toplumsal olarak desteklenen Montessori çocukları, barış için eğitimden ziyade barış içinde eğitimi yaşadıkları için yarışmayı değil paylaşmayı, işbirliğini, karşılıklı hoşgörü geliştirmeyi daha küçük yaştan deneyimleyerek öğrenirler. Küçükler büyüklerini izleyerek öğrenirler; büyüklerse küçüklerini korur ve kendi öğretmenlerinin bir zamanlar kendilerine yaptığı gibi onlar da küçüklere sunum yaparak, kitap okuyarak bir yandan liderlik özelliklerini geliştirirler, bir yandan da özgüvenleri perçinlenir.. Doğayla ve kendisiyle barışık Montessori çocukları toplumla ve çevresiyle uyum içinde olmayı yaşayarak öğrenir. Giderek kendi kendine yapabilir hale gelen çocuklar, bağımsız iş yapabildikçe ve kendi kendine yetebilir hale geldikçe, hem bağımsızlaşırlar hem de giderek artan öğrenme sevgisi sayesinde özgüvenleri gelişir ve kişilikleri güçlenir. Montessori Yönteminin mottosu haline gelen “Bana kendi başıma yapabilmem için yardım et” ifadesi yöntemin bel kemiğini oluşturur. Yüksek özgüvenleri sayesinde sürekli onay alma ihtiyacından özgürleşen ve kendi başına yapabilir hale gelen Montessori çocukları, bağımsız olarak karar alıp, inisiyatif kullanabilen, kendini ifade edebilen, sorumluluk bilinci gelişmiş yetkin bireyler olarak yetişirler. Özel olarak tasarlanmış Montessori materyallerinden her sınıfta sadece bir tane olması nedeniyle çocuklar sabredip sıra beklemeyi, birbirinin çalışmasına saygı göstermeyi günlük rutinleri içinde sürekli deneyimlerler. Sınıfın ve materyallerin temiz ve düzenli tutulmasından bizzat sorumlu olan çocuklar, Maria Montessori’nin “normalleşme” olarak adlandırdığı okula ve okul düzenine uyum süreci içinde düzenlilik ve iç disiplin geliştirirler. İstediklerinde iletişim kurabilen ve ortak çalışabilen çocukların iletişim ve işbirliği becerileri kuvvetlenir,farkındalıkları artar, aralarına yeni katılan arkadaşlarına ve özellikle kendilerinden küçüklere karşı daha sevecen, anlayışlı, hoşgörülü ve yardımsever olurlar. Doğaya ve başkalarına olan saygı ve duyarlılıkları gelişirken farklılıkları gözlemlemeyi, ayrımcılık gütmeksizin barış içinde birarada olabilmeyi yaşarlar; kısacası toplumla uyum geliştirirken, grup içinde de birey olabilmeyi deneyimleyerek öğrenirler.

BİZE ULAŞIN