Özel Küçükkaptan Anaokulu


Küçükkaptan Anaokulu yaratıcı drama çalışmalarına oldukça önem verir. Çocukların kendilerini; duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini önemser ve yaratıcı drama etkinliklerinin bunun doğru yollarından biri olduğuna inanır.

Yaratıcı drama çalışmaları, çocuğa kendini ve grup arkadaşlarını tanıma, yeteneklerini keşfetme, kendini başkalarının yerine koyabilme, olay ya da olgulara çeşitli yönlerden bakabilme becerileri kazandırır; yaparak, yaşayarak ve oynayarak öğrenmeyi sağlar.

Yaratıcı dramada amaç, özgürce oyun kurgulamak ve oynamaktır. Çocuk bedenini ve duyu organlarını harekete geçirerek etkin olmayı başarır, aktif ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirir.

Yaratıcı drama terimi, çocukların katıldıkları drama etkinliklerini tanımlamak için kullanılır. Yaratıcılığı geliştirmek için çocuklarla gerçekleştirilen drama etkinliklerini içine alır.

Bir kavramı, olayı, durumu, düşünceyi, cümleyi, sözcüğü, yaşantıyı tiyatroya özgü teknikleri kullanarak, oyunlar kurgulayarak canlandırma etkinlikleri yaratıcı drama kapsamına girer.

Yazılı bir metne bağlı kalınmadan, etkinliğe katılanların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, bilgileri, gözlemleri, deneyimleri ve izlenimleri doğrultusunda oluşturdukları durumlar ve doğaçlamalar yaratıcı dramadır.

Yaratıcı dramanın en çok başvurduğu tekniklerden biri de rol yapmadır. Çocuk, grup çalışması içinde kendi yaşantılarını bir başka kimliğe girerek canlandırma imkânı bulur.
BİZE ULAŞIN